Tanıklık / Aktarım
Meddah
Bahçenin ortasında güzel manzaraya arkasını dönmüş, iri kıyım bir adamın anlattıklarını herkes can kulağı ile dinliyordu. Bu ünlü bir meddah ya da masalcıymış. Binbir gece masallarında olduğu gibi budala efendilerden, entrikacı uşaklardan, akıl almaz olaylardan ve zaman zaman da siyasal durumlardan sözedip, oradakileri etkiliyordu. Ben onun ne dediğini anlamadığım halde, bir süre onu zevkle seyrettim. Meddah bazen kibar bir efendi, bazen de kaba bir tellak gibi konuşuyordu; bir bakıyorduk ihtiyar bir kadın oluyor, daha sonra da Ermeni, Frenk ya da Yahudi şivesiyle konuşmaya başlıyordu. Onun konuşmalarını ve taklitlerini, oradaki kalabalık çubuklarını tüttürerek ve kahkahalar atarak, hayranlıkla seyrediyorlardı.

30.04.1836
Adolphus Slade